Beleidslijnen

Vanuit het GGZ-netwerk Diletti trachten we onze netwerkpartners en andere geïnteresseerden een continue stand van zaken te geven van onze realisaties. Daarom delen we op deze pagina steeds de meest recentste versie van het jaaractieplan, alsook het huidige beleidsplan en de beleidslijnen van het netwerk.

Beleidsplan

Tijdens de beleidsdagen van het netwerk Diletti die plaatsvonden in 2017 werd er grondig nagedacht over de verdere ontwikkeling van de functies en onderlinge samenwerkingen, de organisatie en governance van het netwerk, de besluiten van de IMC en de implicaties ervan op het netwerk. 

Deze beleidsdagen hebben geleid tot een aantal krijtlijnen voor de toekomst en zes verder te concretiseren beleidslijnen.

Ontdek het beleidsplan 2018-2023.

Jaaractieplan

Het jaaractieplan van 2021 kan je hier terugvinden:

Dit plan vloeit voort uit de beleidslijnen en is een verderzetting van de doelstellingen uit het jaaractieplan van 2020. Verder hielden we rekening met aandachtspunten vanuit de FOD, de noden die zich laten voelen binnen het netwerk en de actuele coronacontext. 

Image
Image

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.