Nieuwsberichten

Studiedag 'Psychische kwetsbaarheid in context'

Afbeelding1


Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen organiseert op donderdag 3 mei 2018 een professionele studiedag over geestelijke gezondheidszorg voor professionelen uit de gezondheidssector.

 

De studiedag "Psychische kwetsbaarheid in context: Een professionele en een gedeelde verantwoordelijkheid" heeft aandacht voor de rol en positie van psychologen, psychiaters en dokters in de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. De studiedag onderzoekt zo of de structuur van de zorg en de druk die uitgaat van de verantwoordingsplicht hindernissen vormen voor een nieuwe aanpak van geestelijke gezondheidszorg. Wanneer psychiatrische patiënten niet meer in het ziekenhuis worden behandeld maar zelf verantwoordelijkheid opnemen met betrekking tot hun herstel en wanneer ze begeleid worden door multidisciplinaire zorgteams, dan veranderen namelijk de verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen.

Als rode draad doorheen de dag kiezen we ervoor om aandacht te besteden aan het continuüm van juridische aansprakelijkheid tot gedeelde verantwoordelijkheid, en de wijze waarop het professionele klinische functioneren zich steeds beweegt tussen deze twee velden:

  • Hoe wordt er een evenwicht gezocht tussen de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de zorgverlener en het nemen van therapeutische risico's wanneer er een keuze wordt gemaakt in het behandelingstraject en de lange-termijnopvolging?
  • Kan een model van gedeelde verantwoordelijkheid tussen patiënten, zorgverleners, huisartsen, mobiele teams en de psychiater keuzes in de zorg en het langdurige herstel van mensen versterken? En op welke manier?

Tijdens de studiedag willen we zowel (internationaal, toegepast) wetenschappelijk onderzoek aan bod laten komen als panels van zorgprofessionals die bespreken hoe ze tot beslissingen komen in concrete contexten.

Klik hier voor meer informatie en het volledige programma... 

 

Praktische informatie

Inschrijven

Studiedag in
Nederlands & Engels

Donderdag 3 mei 2018
09.00-17.00 uur

Elzenveld Hotel & Seminarie
Lange Gasthuisstraat 45
2000 Antwerpen

Inschrijvingsgeld: 35 euro

Kortingstarief: 10 euro voor studenten en personen zonder inkomen of met een vervangingsinkomen

Gelieve voor 27 april 2018 in te schrijven met het
online inschrijvingsformulier.

Schrijf je in!

 Nieuws van partners