Nieuwsberichten

Governancedays

In 2017 werden er voor het netwerk ‘Governance days’ georganiseerd om samen met de partners na te denken over de werking en de structuur van het netwerk. Volgende ambities werden vooropgesteld:

  • voor elke inwoner binnen het netwerk willen we gemakkelijke toegang verschaffen tot geestelijke gezondheidszorg (verder ‘GGZ’);
  • voor medewerkers uit de eerste lijn willen we ondersteuning bieden inzake GGZ-vragen;
  • voor alle zorgvragers willen we goede continuïteit van zorg bieden door partnervoorzieningen goed op elkaar af te stemmen;
  • en binnen de regio willen we goede crisiszorg organiseren voor iedereen

Binnen het netwerk werd ook besloten om belemmeringen in de structuur en werking te wijzigen en dit expliciet te verduidelijken en vast te leggen in een 'huishoudelijk regelment' en projectmatiger te werken.

Nieuws van partners