Nieuwsberichten

Opstart 2 nieuwe Focusgroepen in 2018

Fora-vergaderingen zullen dit jaar meer en meer vervangen worden door themagerichte projectgroepen over de verschillende fora heen. In de Projectgroep van 7 februari 2018 werden volgende thema’s geprioriteerd voor 2018:

  • Focusgroep 1: Het concretiseren van de samenwerking EL en GGZ

Deze groep wil concretiseren op welke manier de Thuiszorg en Eerstelijn langer aan zet kunnen blijven, hoe en wanneer- GGZ  kan invoegen en versterken, op een aanvullende wijze en zonder nodeloze lange wachtlijsten en herhaaldelijke intakes voor cliënten.

  • Focusgroep 2: Samenwerking F2-F3-F5

Nauwere samenwerking tussen de medewerkers van functie 2, 3 en 5 zal verder ontwikkeld worden ten dienste van de personen met een chronisch psychische kwetsbaarheid / aandoening. Op deze manier zal de zorgvrager onmiddellijk en juist toegeleid worden in functie van diens noden.

Bijzondere aandacht gaat naar functie 3, waar een nieuwe richting gegeven wordt aan de begeleiding naar dagbesteding en werk. De zorg voor begeleiding naar woonst en de zorg voor behoud van woonst zal met medewerking van actoren uit andere sectoren verder uitgewerkt worden.

Nieuws van partners