Nieuwsberichten

6/09 WG Familie- en ouderparticipatie: inschrijven

Eén van de prioritair gekozen thema’s is het werken aan een betere familieparticipatie in ons netwerk GGZ. Momenteel wordt opgemerkt dat ouders en naastbestaanden vaak te weinig betrokken worden in de concrete zorg én in het netwerk GGZ. Anderzijds is het voor hulpverleners en familie niet steeds duidelijk in welke rol zij kunnen participeren terwijl iedereen het erover eens is dat omstaanders erg belangrijk zijn bij goed herstel.

Om deze betrokkenheid duidelijker te krijgen en elkaar beter te vinden in ons netwerk GGZ starten we een tijdelijke werkgroep familiebetrokkenheid waarbinnen hulpverleners én families hierrond met elkaar in dialoog gaan, good practices verkennen, … . We willen familieleden én hulpverleners graag uitnodigen tot een eerste overleg hierrond op woensdag  6 september 2017 van 9u30-11u30 in zaal Brahms te Gasthuisberg (administratief gebouw, grijze pijl, niv. 01).

Inschrijven kan hier.

Nieuws van partners