Nieuwsberichten

14/06 - Netwerkavond + presentaties

Op 14 juni 2017 vond de eerste netwerkavond van het jaar plaats. Samen met onze partners werd bekeken wat regiobreed samenwerking rond psychische noden kan geven. De aanwezigen kregen een ruime kennismaking met wat het GGZ-netwerk volwassenen in onze regio betekent, een actuele stand van zaken én hebben samen nagedacht over de toekomst van het netwerk.
Uiteraard ging dit alles gepaard met de onthulling van de nieuwe netwerknaam 'Diletti'!
De presentatie van de netwerkavond kan u onderstaand in de agenda terugvinden.
Agenda

Nieuws van partners