Nieuwsberichten

Vorming outreachend werken ikv Verslavingszorg

Vooraankondiging:

Op huisbezoek bij Mr. en Mevr. Roes

Werken rond problematisch middelengebruik in de thuissituatie

Safe the date: donderdag 7 februari 2019, VAC-gebouw Leuven

Hulpverleners die werken in de thuiscontext krijgen meer en meer te maken met problematisch middelengebruik en van hen wordt verwacht dat ze met deze problematiek aan de slag gaan. Dit leidt tot veel onzekerheid omdat men expertise mist of meent te missen.


Tijdens deze vormingsdag, expliciet gericht op wie bij cliënten aan huis gaat, gaan we de uitdaging aan om enkele hoekstenen uit de verslavingszorg te verzoenen met het complexe werken in de thuiscontext.


Na een korte theoretische inleiding, gaat elke deelnemer aan de slag rond 4 thema’s, te kiezen uit:


-           Aantreffen van middelen bij de cliënt thuis
-          Omgaan met wie niet wilt veranderen
-          Ambulant ontwennen
-          Kinderen en partners van gebruikers
-          Begeleiden naar zelfhulp


In het voorjaar volgt een tweede vormingsdag, gericht op wie werkt in de spreekkamer.


Deze studiedag is het resultaat van het vlaboproject rond verslavingsexpertise. Verslavingswerkers gingen in gesprek met outreachers, en trachtten zo expertise te ontwikkelen rond verslaving, specifiek aangepast aan de thuiscontext.


Voor meer informatie: Katrien Van Eeckhaut, projectmedewerker vlabo, 016/236567
 

Nieuws van partners