Nieuwsberichten

Congres Urgentiepyschiatrie 'Buiten de lijnen kleuren'

Op 22 november gaat het 7de Vlaams Congres Urgentiepyschiatrie 'Buiten de lijnen kleuren' door in het provinciehuis te Leuven. Deze editie focust op de plaats van de urgente psychiatrie binnen de vermaatschappelijkte ggz in België. Tevens blikt het congres terug op twintig jaar Leuvense urgentiepsychiatrie, waarbij dataonderzoek waardevolle stof oplevert om het beleid te sturen en te durven buiten de geijkte lijnen van de zorg te kleuren. Meer informatie en inschrijving via deze link.

Nieuws van partners