Nieuwsberichten

Overlijden Prof. Dr. Guido Pieters

Beste partners van het Netwerk Diletti,

Wij ontvingen het droevige nieuws van het overlijden van Prof. Dr. Guido Pieters.

Prof. Pieters mag zonder twijfel de grote bezieler genoemd worden van de beweging naar vermaatschappelijking in de geestelijke gezondheidszorg in ons land.

Hij was de eerste netwerkcoördinator van ons netwerk, samen met zijn collega Dirk Nissen.

Wij weten hoe hij zeer gedreven deze taak op zich nam, het netwerk voortstuwde in de trend naar vermaatschappelijking en de Herstelbeweging promootte.

Guido bleef ook in de voorbije maanden de werking van het netwerk volgen en suggesties doen.

We herinneren hem ons als een man met visie die opkwam voor zijn ideeën op een vriendelijke, maar ook vasthoudende manier.

Met hem verliest GGZ Vlaanderen een belangrijke steunpilaar.

Hier het overlijdensbericht.

 

  1. Rector

Voorzitter Netwerk Diletti.

Nieuws van partners