Nieuwsberichten

Help je mee de crisiskaart te verspreiden ?

Help je mee de crisiskaart te verspreiden ?

Afgelopen vrijdag stelden we de crisiskaart intersectoraal voor in de brede Diletti-regio.

Op de voorstellingsdag voerden onze ervaringsdeskundigen het woord. Aanwezig waren meer dan 70 deelnemers en meer dan 20 partners van Diletti uit verschillende sectoren:  de thuiszorg (Familiehulp, Landelijke Thuiszorg, Zorgleuven, Wit gele kruis, ...), welzijnspartners ( CAW-Leuven, OCMW Aarschot, …), huisvestingsteams (SPIT SVK Vzw, Dijledal,..), GGZ partners (CGG Passant, MT Oude Baan, VZW Walden, Fenix…) … maar ook erg veel politiemensen uit verschillende zones waren aanwezig. Dit tot onze grote vreugde!

De dag maakte het gebruik van de crisiskaart zeer concreet en toepasbaar. De voorstelling gebeurde door onze ervaringsdeskundigen Nathalie Albert (ED Tienen), Greet Claes (E.D. UPC), Ann Dierckx (E.D. De Hulster), Helen Scheffelaar (E.D. io, Uilenspiegel), en Leila Neslany (E.D. io, RAP). Er kwamen heel wat implementatietips vanuit een intersectoraal panel met Steven Van Espen (Wit-gele kruis Vlaams-Brabant), Bart Symons (Politiezone Aarschot),  Mathias Dekeyser (Mobiel Team Oudebaan) en René Bouwen (Familievertegenwoordiger Similes). De eerste good practices in het netwerk kregen een hersteltalentprijs.

Intersectoraal is er alvast veel enthousiasme voor gebruik van de crisiskaart !

Hier vind je een flyer en een crisiskaart. Onze droom in het netwerk is dat iedere persoon met psychische vragen het bestaan van de crisiskaart kent. Help je daarbij ?

Meer info vind je op deze pagina. 

                                                                43375272 179064516302453 3914885973321711616 n

Nieuws van partners