Vorming | Deskundigheidsbevordering

Binnen ons GGZ-netwerk kunnen verschillende GGZ-partners ingeschakeld worden voor vorming en deskundigheidsbevordering. Dankzij de ELP-conventie, waarbinnen voortaan ook terugbetaalde deskundigheidsbevordering mogelijk is, werd deze pool verder uitgebreid. 

  • Heb je een vormingsvraag of een vraag inzake coaching, intervisie, advies ...? Neem dan zeker contact op met het netwerk via ggznetwerk@diletti.be. Samen met jou bekijken we welke partner een aanbod heeft of kan ontwikkelen dat aansluit bij jouw vraag. 
  • Wil jouw organisatie in onze pool van vormingspartners worden opgenomen of heb je een vormingsaanbod dat je in de kijker wil zetten? Laat dit dan zeker weten via ggznetwerk@diletti.be

Tijdens een bevraging onder de eerstelijnspartners kwamen volgende noden inzake deskundigheidsbevordering aan bod:

  • Signaal-/vroegdetectie: hoe signalen detecteren, welke tools gebruiken …
  • Handvatten inzake aanklampend werken aan eerstelijnspartners
  • Richtlijnen rond infodeling in een pluridisciplinaire en intersectorale context
  • Handvatten bij onbegrepen gedrag in de thuissituatie
  • Algemene thema’s: hoe mensen maximaal ondersteunen, zinvolle dagbesteding bieden, kennis van de sociale kaart
  • Psycho- educatie rond dementie en het taboe hierover wat trachten door te prikken
  • Psycho-educatie rond alcoholgebruik alsook slaapmedicatie
  • Advies bij concrete casuïstiek
Image
Image