Zorgprogramma GGZ en Shared Care

Dit project komt voort uit de gezamenlijke ambitie van het GGZ-netwerk Diletti en het Chronic Care Project Zorgzaam Leuven om voor mensen met een chronische en complexe psychiatrische kwetsbaarheid de zorgcontinuïteit en afstemming tussen de verschillende, intersectorale actoren te verbeteren. Nadat binnen Zorgzaam Leuven al zorgprogramma’s werden ontwikkeld voor Hartfalen, COPD… bundelen beide partners de krachten voor de ontwikkeling van een zorgprogramma en de nodige shared care afspraken hierbinnen.
Op deze manier beogen de partners van het GGZ-netwerk Diletti en Zorgzaam Leuven de geïntegreerde zorgsamenwerking overheen lijnen en sectoren te verbeteren en hiermee de toegankelijkheid van de zorg en de zorgcontinuïteit voor de zorgvrager te optimaliseren. 

Dit project past binnen de visie en beleidsplan van het GGZ-netwerk Diletti (2018-2023). Een andere belangrijke pijler in de visie en het beleid is de herstelgerichte benadering. Het is dan ook de ambitie om deze benadering mee te nemen in de uitwerking van dit zorgprogramma.

Het project wordt uitgewerkt binnen een kernteam en een breed, intersectoraal projectteam.

In het voorjaar van 2022 werd een model omtrent shared care uitgewerkt die in het najaar 2022 geoperationaliseerd zal worden met de betrokken partners.

>> Lees hier de projectfiche die in 2020 werd uitgewerkt

>> Lees hier de nota inzake shared care en het lerend netwerk binnen Leuven

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.