Herstelgerichte zorg

HerstelAcademie

In verschillende regio's in Vlaanderen vind je afdelingen van de HerstelAcademie terug. Iedereen kan er terecht voor kortdurende cursussen die focussen op het vaardiger worden in het leven met een psychische kwetsbaarheid. Ze helpen om actief het herstel(proces) in handen te nemen en bewuste stappen voorwaarts te zetten. 

HerstelAcademie Diletti biedt een vormingsaanbod op verschillende locaties in Leuven, Diest, Kortenberg en Tienen. De vormingen worden gegeven door een duo van een trainer met ervaringskennis en een trainer met professionele kennis, of door twee trainers met ervaringskennis. Tijdens de lessen ligt het accent op samen leren van en met elkaar

De HerstelAcademie richt zich in de eerste plaats op iedereen die wil werken aan psychisch herstel. Daarnaast staat het aanbod open voor elke geïnteresseerde burger die hieraan wil bijdragen: naasten, vrienden, familieleden en (toekomstige) hulpverleners.

Op de algemene website van de HerstelAcademie vind je heel wat informatie, alsook een overzicht van het actuele cursusaanbod. 

Behalve deze regionale cursussen heeft de HerstelAcademie ook een online cursusaanbod en een cursus train-de-trainer. Meer informatie over het cursusaanbod en inschrijven kan via de pagina van de cursus waarin je interesse hebt.

Heb je een vraag over HerstelAcademie Diletti of het cursusaanbod of wil je meer informatie? Neem dan contact op via oostbrabant@herstelacademie.be.

Image