Focusgroepen

Fora-vergaderingen zullen dit jaar meer en meer vervangen worden door themagerichte projectgroepen over de verschillende fora heen. In de Projectgroep van 7 februari 2018 werden daarom enkele thema’s geprioriteerd voor 2018 resulteren in de volgende 2 focusgroepen: