Psychewaaier

De psychewaaier is een papieren uitklapper voor de thuiszorgwerker. 

Thuiszorgers hebben, door de frequentie en concreetheid van hun werk, sterke voeling met hun cliënten.
Ze zijn een onmiskenbaar waardevolle partner in het basisnetwerk van hun cliënten, zeker bij cliënten met psychische noden. Het GGZnetwerk
Diletti wil hen hierbij graag ondersteunen waar nodig. 

Deze klapper voor thuiszorgers werd uitgewerkt binnen het ggz-netwerk Diletti nav de werktafels ‘omgaan met psychische noden in de thuissituatie’
in 2017.

Download hier de Psychewaaier!