Realisaties jaaractieplan

Via deze rubriek trachten we onze netwerkpartners en geïnteresseerden op een overzichtelijke wijze een continue stand van zaken van de realisaties van het jaaractieplan weer te geven. 
Klik hier om het jaaractieplan 2020 te bekijken. Dit jaaractieplan is een concretisering van de beleidslijnen die in het beleidsplan 2018-2013 staan omschreven.