Nieuwsberichten

Tweedaags congres “Infant Mental Health Zorg voor de kleintjes, een investering in de toekomst

Bestuur WAIMH-Vlaanderen, bestuur RINO-Vlaanderen en het psychodynamische team PraxisP organiseren een tweedaags congres “Infant Mental Health Zorg voor de kleintjes, een investering in de toekomst.

Kennis over hoe jonge kinderen opgroeien en hoe ouders hun ouderlijke vaardigheden ontwikkelen, groeide binnen het IMH-denken en beïnvloedde het werk van psychologen en psychiaters. We weten dat niet alle jonge kinderen en ouders dezelfde groeikansen hebben, we weten welke krachten die groeikansen bevorderen en welke risico’s ontwikkeling bedreigen. We weten veel over hoe die eerste levensjaren van het grootste belang zijn voor de latere geestelijke gezondheid en hoe ontwikkelings-ondersteuning op jonge leeftijd een verschil kan maken voor de latere volwassenheid.

Op dag 1 (4 juni) vertalen we deze kennis naar zorgverleners op 0° en 1° lijn, zodat ze ten volle benut kan worden voor de jongste kinderen en hun gezinnen. Deze zorgverleners van 0° en 1° lijn staan immers dicht bij jonge gezinnen en zien mogelijkheden en moeilijkheden wanneer ze zich voordoen. Zij zijn goed geplaatst een belangrijke rol op te nemen in preventie en ontwikkelingsondersteuning. Waar preventie niet voldoende is, hebben zij een plaats in detectie van vroege moeilijkheden, en in het verwijzen van gezinnen naar 2° en 3° lijn. Tenslotte zijn ze cruciale partners in de samenwerking met hulpverleners van 2° en 3°lijn, eens kinderen en gezinnen daar een behandelingstraject volgen. Gedeelde kennis overheen alle hulpverleningsechelons is dan ook een belangrijke basis voor een maatschappelijk perspectief op de allerkleinsten, voor een samenleving waarin de kleinste stekjes in de tuin de grootste zorg krijgen. Op deze dag wordt een boek over dit thema ‘Vroege ontwikkeling alle kansen geven’ voorgesteld.

Op dag 2 (5 juni) zoomen we in op het thema ‘slapen’ om de toepassing van het IMH-gedachtegoed, zoalsOp dag 2 zoomen we in op het thema ‘slapen’ om de toepassing van het IMH-gedachtegoed, zoalsvoorgesteld tijdens dag 1, te concretiseren. In de 0° en 1° lijn worden hulpverleners immers vaakgeconfronteerd met baby’s, peuters en kleuters met in- en doorslaapproblemen. We nemen normaleslaapontwikkeling onder de loep. We staan stil bij welke contextfactoren vandaag de slaap van jongekinderen beïnvloeden en welke rol het stresssysteem van (oververmoeide) ouders kan spelen. Weonderscheiden slaapstoornissen van normale slaapproblemen en hoe deze de vroege ontwikkelingen de ouder-kind relatie kan beïnvloeden. Op basis van deze gedeelde kennis stellen we een kadervoor waarin zorgverleners uit 0° en 1° lijn concrete richtlijnen krijgen over wanneer preventiefgewerkt kan worden, ouders gerustgesteld kunnen worden en wanneer best doorverwezen kanworden.

Meer informatie? Klik dan hier om de folder te downloaden.

Interesse? Inschrijven kan via https://rinovlaanderen.be 

Nieuws van partners