Good practices

Het netwerk is continu in beweging. Onderstaand kan u een overzicht vinden van de good practices van ons netwerk. 

 

Eerstelijnspsychologische functie in het netwerk Diletti (ELP)

Lijst zorgverstrekkers

Bent u als huisarts of psychiater op zoek naar de lijst van zorgverstrekkers ELP? Klik dan hier

Model verwijsvoorschrift 

Bent u als huisarts of psychiater op zoek naar het modelverwijsvoorschrift? Klik dan hier

 

Situering

De ontwikkeling van de eerstelijnspsychologische functie (ELP)  maakt deel uit van  een hervorming binnen de geestelijke gezondheidzorg voor volwassenen. Het  betreft een stap in de ondersteuning  voor mensen met psychische problemen zoals angst, depressie en alcoholproblemen. In globo werd voor België een budget vrijgemaakt van 22,5 miljoen euro.

Het doel is dat het nieuwe aanbod te organiseren in samenwerking met enerzijds met zorgverleners op de zgn. eerstelijn (o.m. huisartsen, …) en anderzijds met de voorzieningen  uit de geestelijke gezondheidszorg.

ELP zorg is in de eerste fase gedefinieerd als (een reeks van) kortdurende interventies gericht op 2 of meer van onderstaande doelstellingen:

 • Diagnostische inschatting van de aanwezige problemen
 • Algemene psychologische zorg
 • Oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie
 • Bevorderen van de zelfredzaamheid
 • Doorverwijzing bij complexe problematiek

Concreet wordt vooropgesteld om vanaf 1 april 2019 tussen te komen in de individuele ondersteuning door klinisch psychologen/orthopedagogen.

De organisatie van deze zorg zal gebeuren via ggz-netwerken, o.m. Diletti.  

Voor het werkingsgebied van Diletti bedraagt het ter beschikking gestelde budget 1.255.000 euro. Dit betekent ongeveer 25.000 sessies per jaar. Met dit budget kunnen niet alle mensen met psychische problemen geholpen worden.

Kader voor de ontwikkeling van de ELP:

 • Het gaat over eerstelijnspsychologische zorg aan volwassenen (18-64 jaar) met matig ernstige psychische problemen op vlak van angst, depressie of alcoholgebruik die voldoende geholpen kunnen worden binnen enkele sessies.
 • De patiënt wordt doorverwezen door een huisarts of psychiater.
 • De psychologische sessies worden gerealiseerd per reeks van max. 4 sessies. Dit gebeurt in de eerste sessie van 60 minuten. De daaropvolgende sessies duren 45 minuten.
 • Eenmalig verlengbaar, max. 8 sessies per jaar per cliënt.

                                                                                                                                   

Diletti

De overheid heeft het netwerk-Diletti de opdracht gegeven om binnen het werkingsgebied van het netwerk de eerstelijnspsychologische functie te organiseren.

Het GGZ-netwerk Diletti coördineert de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen (18-64 jaar) in het werkingsgebied dat bestaat uit de gemeenten: Diest, Schepenheuvel-Zichem, Bekkevoort, Geetbets, Kortenaken, Glabbeek, Linter, Zoutleeuw, Landen, Tienen, Hoegaarden, Boutersem, Aarschot, Begijnendijk, Keerbergen, Tremelo, Boortmeerbeek, Haacht, Rotselaar, Herent, Leuven, Oud-Heverlee, Holsbeek, Tielt-Winge, Bierbeek, Huldenberg, Bertem, Kortenberg, Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Tervuren, Overijse en Hoeilaart. Deze gemeenten worden ondergebracht in de 6 eerstelijnszones: Leuven-Noord, Leuven, Leuven-Zuid, Druivenstreek, Demerland en Tienen-Landen.

eerstelijnszones VlaamsBrabant afbeelding

Klinisch psychologen/orthopedagogen

 Het GGZ netwerk Diletti is op zoek naar klinisch psychologen en/of orthopedagogen:

>Profiel en functievereisten

 • U bent erkend psycholoog of orthopedagoog met minimum 3 jaar ervaring.
 • U kan wekelijks minimum 4 psychologische sessies
 • U houdt een patiëntendossier bij en bezorgt een verslag aan de verwijzer.
 • Het tarief voor een sessie van 60min/45min bedraagt €60/ €45.
 • U bent bereid een door het netwerk lokaal georganiseerde opleiding te volgen aangaande de werking van het netwerk en u neemt deel aan intervisie over eerstelijnspsychologische zorg.
 • U voert de psychologische sessies uit in een praktijkruimte die gesitueerd is binnen het werkingsgebied van het netwerk Diletti. Deze ruimte mag gelegen zijn in vb. een huisartsenpraktijk of wijkgezondheidscentrum, maar niet in een ziekenhuis of in een CGG. De sessies mogen niet gegeven worden tijdens de uren dat u als loontrekkende of statutaire medewerker bent verbonden aan een instelling
 • U bent lid van de psychologenkring van de eerstelijnszone waar u een eerstelijnspsychologische functie uitoefent.

 

>Kandidatuur

Indien u zich kandidaat wenst te stellen voor deze functie, vult u het formulier in ‘Kandidatuur eerstelijnspsycholoog functie Diletti’ (verplicht!), evenals het formulier ‘Informatie ten behoeve van de verwijzer’ (facultatief). De Begeleidingscommissie ELP evalueert nieuwe kandidaturen per kwartaal (volgende evaluatie: juni2019). 

 

Afsprakenkader 

Als klinisch pyscholoog/orthopedagoog ELP kan u hier het afsprakenkader van Diletti downloaden. 

 

Vragen of meer informatie?

Indien u verdere vragen hebt of inlichtingen wenst, kan u onze procesbegeleiding contacteren (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). U kan tevens meer informatie terugvinden op de website van RIZIV en in in deze presentatie.

Diletti organiseert twee nieuwe informatiesessies: klik hier voor meer informatie.

 

Ondersteuning huisartsen via éénmalige psychiatrische consultatie

 

De vroeger opgestarte werkgroep éénmalige, snelle psychiatrische consultatie bestaande uit huisartsen, eerstelijnswerkers en psychiaters, maakte verder werk van een snel en toegankelijk aanbod van psychiatrisch advies ten behoeve van eerstelijnszorg.  Daarbij kunnen huisartsen een patiënt met een (vermoeden van) een psychisch probleem aanmelden voor een snel, éénmalig consult bij een psychiater voor een behandeladvies zodat de patiënt verder opgevolgd kan worden op de eerste lijn.
In deze fiche, op maat gemaakt voor artsen, wordt aandacht geschonken aan de verschillende stappen die artsen kunnen ondernemen in het doorverwijzen naar ggz-hulp op maat voor volwassenen en ouderen. De fiche biedt antwoorden op de vraag waar men terecht kan voor (eenmalig psychiatrisch) consult, maar eveneens waar met terecht kan voor gespecialiseerde GGZ-zorg (zowel dringend als niet-dringend).  
 
 

 

Ondersteuning voor de thuiszorger

Als gevolg van de vermaatschappelijking van de zorg blijken er meer patiënten in hun thuisomgeving te kunnen blijven, mits voldoende thuiszorgondersteuning. Om een antwoord te bieden aan de ervaren verhoogde noden aan GGZ-ondersteuning van de thuiszorgdiensten werd de werkgroep Psychiatrische Thuiszorg (PTZ) in de tweede helft van 2016 binnen het netwerk opgericht. 
In deze waaier vindt u informatie terug in verband met het GGZ-aanbod voor de thuiszorger. 

Afbouw wachtlijsten GGZ in de zorgregio Leuven

Sinds 2013 overleggen in Leuven de GGZ-partners samen met eerstelijn, welzijnszorg, verslavingszorg, en VAPH over knelpunten in de GGZ-zorgcontinuiteit in hun regio. In het overleg worden nieuwe samenwerkingsvormen uitgewerkt als oplossing voor deze uitdagingen. Eén van de eerste realisaties is het afbouwen van wachtlijsten van de Mobiele Teams GGZ (langdurige zorg). In 2013 liep de wachttijd voor nieuwe cliënten er soms op tot 1 jaar of langer. Lees meer....

ConsultDesk GGZ

De Consultdesk Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant (tel.: 070 21 05 21) biedt telefonisch advies aan artsen en hulpverleners uit de eerste lijn die kampen met vragen over psychische of psychiatrische problemen bij hun cliënten of patiënten. Meer informatie kan u verkrijgen via de website www.consultdeskggz.be

Patiënt in beeld

Patiënt in beeld’ heeft samen met patiënten met een psychische kwetsbaarheid en met eerstelijnswerkers een model voor gedeelde zorg ontwikkeld. Het model vertrekt vanuit een herstelgerichte visie op patiënten en op de specifieke rol van de eerstelijnszorg. Er is gezocht naar een goede wijze om zorgcontinuïteit te realiseren. Meer informatie kan u verkrijgen via de website www.wgcridderbuurt.be

Mobiel Crisisteam

Het Mobiel Crisis Team (MCT) Leuven voorziet met een multidisciplinair team van psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijke werkers, psychologen en psychiaters, door middel van een gecombineerd poliklinisch en outreachend zorgaanbod, een volwaardig alternatief voor een (gedwongen) psychiatrische crisisopname. Lees meer...

Mobiele Teams

Vijf generalistische teams, sterk verschillend in grootte werden opgericht om specialistische, vraaggestuurde zorg te bieden aan 4100 personen met een ernstige psychische aandoening. Bij elke interventie focussen deze teams op herstel, rehabilitatie, en het zorgnetwerk, met inzet van ervaringsdeskundigheid, gedeelde caseload en herstelbevorderende instrumenten. Lees meer...

Rooming-in

Rooming-in voor familie en naastbetrokkenen bij opname van personen met acute psychische crisis. Deze good practice situeert zich binnen Diletti in het transpuraal zorgnetwerk GGZ Arrondissement Leuven/zorgregio Tervuren in de deelregio Diest (PZ Sint-Annendael Diest). Download dit document voor meer informatie