Vroegdetectie & preventie van suïcide


Als hulpverlener tast je soms in het duister wat betreft het detecteren en preventief handelen bij een vermoeden van suïcidaliteit bij één van jouw cliënten. Voor de doelgroep (jong)volwassenen en ouderen ontwikkelde de projectgroep suïcidepreventie binnen Diletti een poster met een flowchart die je op weg helpt in de zoektocht naar gepaste hulp en ondersteuning voor jouw cliënten.

Naast de flowchart bevat de poster ook een beknopte sociale kaart en handvatten bij de detectie en risico-inschatting van suïcidaliteit. De poster is gratis te verkrijgen via de webshop van Logo Oost-Brabant. Hij is beschikbaar in twee formaten: A1 en A0. 

Liever digitaal aan de slag? Een uitgebreide, digitale fiche van de flowchart, de voorbeeldvragen, de sociale kaart en de handvatten kan je hier downloaden.