Terugblik op een leerrijke dag


Naar aanleiding van ons 10-jarige bestaan organiseerden we een symposium op 26 oktober 2021. Meer dan 150 geïnteresseerden uit de gezondheids- en welzijnssector zakten af naar het Provinciehuis in Leuven om er samen een interessante en leerrijke dag van te maken. 
Onder hen ook federaal minister van Volksgezondheid & Sociale Zaken Frank Vandenbroucke.

Ben je benieuwd naar de uiteenzettingen van onze sprekers? Bekijk dan zeker hun presentaties. De toespraken van de ministers kan je hier bekijken. Walter Geuens, lid van de Stuurgroep van Diletti en ervaringsdeskundige bij DENK Leuven, zorgde voor een fotoverslag van deze feestelijke dag.

Via deze weg willen we graag iedereen bedanken om er samen met ons - en op een covidveilige manier - een fantastische en leerrijke dag van te maken!

Verslag

Na een warm onthaal met koffie en thee en een kort welkomstwoord van onze voorzitter, dhr. Hendrik Van Malderen, kon het goedgevulde voormiddagprogramma van start gaan.

Prof. dr. Niels Mulder nam het woord en vertelde ons over het belang van sectorverbindende en herstelgerichte samenwerking voor en met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Vervolgens was het de beurt aan dr. Geert Pint en dhr. Walter Geuens. Ze gaven ons een stand van zaken vanuit klinisch perspectief: wat heeft de hervormingsbeweging binnen ons netwerk veranderd? Wat loopt goed en waar zitten de knelpunten? Hierna stond dhr. Gert Peeters stil bij een aantal lessen die we de voorbije jaren getrokken hebben en bij een aantal speerpunten die richtinggevend kunnen zijn voor de komende jaren.

Na de koffiepauze was het tijd voor de boeiende toespraak van federaal minister van Volksgezondheid & Sociale Zaken Frank Vandenbroucke. Ook zijn Vlaamse collega, minister van Welzijn, Volksgezondheid, Armoedebestrijding & Gezin Wouter Beke, sprak ons toe in een videoboodschap. Hun inspirerende woorden gaven ons voeren voor discussie: tijd voor een panelgesprek! Experten uit het netwerk gingen met minister Vandenbroucke in dialoog over de geestelijke gezondheidszorg van morgen. Prof. dr. Stephan Claes leidde deze dialoog in goede banen.

Tijdens de netwerklunch konden de genodigden bijpraten en inspiratie opdoen uit de postersessie in het teken van shared care en intersectorale zorg. Nadien was het alweer tijd voor het namiddagprogramma. Prepared Minds mevr. Chris Sels en prof. Geert Van Hootegem trokken een brainstorm op gang onder de deelnemers in een zoektocht naar een nieuwe netwerkvisie en geschikte acties voor de komende jaren.

Aan het einde van de interactieve sessie nam dhr. Hendrik Van Malderen voor de laatste keer het woord om iedereen te bedanken en samen met mevr. Nathalie Albert de dag af te ronden. Als kers op de taart bracht zanger Guy Swinnen (The Scabs) nog een kort optreden in het kader van Te Gek!?, waarna de deelnemers nog de kans kregen om na te praten bij een hapje en een drankje.