Image

Aanbod

Onze netwerkpartners bouwen elke dag aan een laagdrempelig, uitgebreid en toegankelijk GGZ-aanbod. Samen houden we de vinger aan de pols in de regio om de noden in kaart te brengen en aan te pakken. 

Voor (verwijs)hulp op maat kan je een kijkje nemen op de website van de Psychewijzer. Als hulpverlener uit de eerste lijn kan je bovendien terecht bij de Consultdesk GGZ Vlaams-Brabant voor telefonisch advies bij vragen over psychische of psychiatrische problemen. Voor een overzicht van het aanbod aan psychosociale en geestelijke gezondheidszorg kan je de Psychewaaier raadplegen.

Momenteel ontwikkelen onze partners een nieuw aanbod met eerstelijnspsychologische, mobiele en herstelgerichte zorg.

Herstelgerichte zorg

Binnen het netwerk neemt herstelgerichte zorg een centrale positie in. Ontdek welke herstelgerichte initiatieven Diletti organiseert.

Lees meer

Hulpmiddelen

Binnen de verschillende project- en themagroepen werkt Diletti aan verschillende hulpmiddelen ter ondersteuning van de eerste lijn, hulpverleners, cliënten en naasten.

Lees meer

Outreachende zorg

Outreachende zorg is essentieel binnen een zorgaanbod dat toegankelijk is voor iedereen. Daarom richtte het netwerk samen met haar partners mobiele teams en een mobiel crisisteam op.

Lees meer

Psychologische zorg

Diletti bouwt aan een laagdrempelig psychologisch zorgaanbod, opgedeeld in eerstelijnspsychologische zorg en gespecialiseerde psychologische zorg.

Lees meer

Vormingen

Benieuwd naar de vormingen die binnen de regio georganiseerd worden? Je ontdekt het actuele vormingsaanbod hier.

Lees meer